Praca magisterska i jej edycja przez nas samych lub przez promotora

Każda praca magisterska wymaga wielokrotnych zmian i poprawek. Nie ma chyba osoby, która oddałaby od razu idealną pracę, w której nie trzeba było dokonywać żadnych zmian. Wprowadzamy je zarówno sami jak i sugeruje je nam promotor. Program Word oferuje bardzo przydatne narzędzie - możliwość śledzenia zmian dokonywanych w dokumencie.

Jeśli chcemy, aby Word zapamiętywał wszystkie zmiany, jakich dokonujemy w naszej pracy magisterskiej, wystarczy w menu „Recenzja” odnaleźć sekcję „Śledzenie” i wybrać z niej opcję „Śledź zmiany”. Tak naprawdę nic prostszego - od tej pory funkcja zapisywania zmian w pracy dyplomowej jest aktywna.

Jak to działa? Włączmy opcję śledzenia zmian i spróbujmy coś dopisać lub wykasować. Wszelkie zmiany będą nanoszone na tekst pracy magisterskiej, jednak obok nich będą pojawiały się kolorowe dymki. W nich natomiast będzie znajdował się tekst pierwotny, który został w jakiś sposób zmieniony.

Śledzenie zmian to bardzo wygodna opcja, która pozwala na kontrolowanie przebiegu pisania naszej pracy magisterskiej. Pomaga też walczyć z męczącymi promotorami, którzy każą nam wprowadzić jakieś poprawki, a następnie znów je zmieniają - na taką samą wersję, jaka była przed poprawkami. Tacy też się zdarzają.