Spisy ilustracji oraz tabel w pracy magisterskiej.

Praca magisterska to najczęściej bardzo rozbudowana forma dokumentu. Taka sytuacja rodzi ze sobą praktyczne problemy chociażby w trakcie sprawdzania oraz oceniania pracy magisterskiej przez naszego promotora, lub nawet egzaminatora. Warto, zatem stworzyć profesjonalne spisy, zarówno tabel, jak nawet wszystkich rysunków, które zostały wkomponowane w kontent naszej pracy magisterskiej.

Choć, wydawać by się mogło, że taka czynność to skomplikowane zadanie, dzięki automatycznym programom służącym do redagowania treści, jak dla przykładu najbardziej popularny wśród studentów Word, ze stajni firmy Microsoft, tworzenie tego rodzaju elementów nie należy nawet do skomplikowanych.

W celu stworzenia spisu ilustracji oraz tabel powinniśmy najpierw zaznaczyć, które podpisy mają zostać uwidocznione w spisie. Mając za sobą podpisanie wszystkich ilustracji bądź też tabel za pomocą polecenia „Podpis”, wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce na spis i postępować według następnych instrukcji. W karcie „Wstaw” wybieramy „Odwołanie”, następnie klikamy w „Indeks i spisy”, musimy również wybrać kartę „Spis ilustracji”. W tym miejscu połowę zadań mamy już za sobą.

W miejscu o nazwie „Etykieta podpisu” wybieramy najlepszy rodzaj etykiety, która będzie dodana do spisu. Następnie wybieramy gotowy projekt, z dostępnych w polu „Formaty”. Szeroki wybór projektów, powinien zadowolić nawet bardzo wymagających użytkowników. Jeżeli, jednak żaden z zaproponowanych stylów, nie podoba się Tobie, spróbuj zaprojektować swój własny, indywidualny projekt.