Utylizacja opon

Zużyte opony są niemal zmorą dla ekologów i środowiska naturalnego. W świetle istniejących obecnie przepisów, opony są odpadami i niestety tych odpadów jest niezwykle dużo. Według statystyk, każdego roku jedynie w naszym kraju sprzedaje się ponad 5 milionów sztuk opon, co daje około 150 tysięcy ton potencjalnych odpadów. Na szczęście, jest kilka sposobów na zagospodarowanie zużytych i niepotrzebnych już opon, między innymi ponowne bieżnikowanie lub recycling.

Opony można również składować, jednak jest to chyba najgorsze rozwiązanie, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie ekologii i ochrony środowiska. Niestety bardzo często nielegalne składowiska opon można znaleźć w lasach. Główną przyczyną takiego postępowania może być fakt, że składowanie opon jest stosunkowo drogie, ponadto właściciele składowisk niechętnie przyjmują opony, gdyż te nie dość, że zajmują sporo miejsca to dodatkowo stanowią zagrożenie pożarowe. Jednym z dużo bardziej korzystnych rozwiązań jest bieżnikowanie opon.

Opona bieżnikowana jest niemal o połowę tańsza od nowej opony prosto ze sklepu. Ponadto, ponad 75 procent masy opony jest ponownie wykorzystywana, reszta zaś podlega utylizacji. Niestety rynek opon regenerowanych jest bardzo niewielki, ponadto bieżnikowane opony nie są przeznaczone dla samochodów, które poruszają się z wysokimi prędkościami. Głównymi odbiorcami tego typu opon są autobusy, ciężarówki, maszyny rolnicze lub budowlane. Opony regenerowane nie mogą również pochwalić się wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa.

Ta część opon, która nie zostanie przetworzona musi zostać poddana utylizacji. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku, producenci są zobowiązani do utylizacji zużytych już opon, które wcześniej sprzedali. Oczywiście nie jest możliwe, aby producenci byli w stanie zutylizować dokładnie te same modele, które wcześniej sprzedali, dlatego też kilku producentów i importerów doszło do porozumienia. Wynikiem tego porozumienia było powołanie do życia przedsiębiorstwa pod nazwą Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., któremu powierzono obowiązek utylizacji opon. Aby można było łatwiej zebrać i zlokalizować zużyte opony, z centrum odzysku współpracują warsztaty, stacje kontroli i demontażu pojazdów, serwisy samochodowe oraz zakłady wulkanizacyjne, które przekazują zużyte opony do centrum utylizacji.